Header Image

Home

6. Setkání s Hejného Metodou

26. 11. 2022 na Pedagogické Fakultě UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

 • 00

  Days

 • 00

  Hours

 • 00

  Minutes

 • 00

  Seconds

Obecné informace
Téma konference a pro koho je určena

6. ročník konference Setkání s Hejného metodou uvítá učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ i studenty. Úvodní přednášku přednese prof. Hejný a jeho host. Program je koncipován tak, aby učitelé dostali příležitost sdílet osobní zkušenosti s vyučováním matematiky Hejného metodou. Sdílení bude probíhat formou krátkých prezentací a diskusí o aktuálních problémech u kulatých stolů. Příkladem témat je testování žáků, hodnocení, práce s talentovanými žáky i se žáky méně zdatnými. Účastníci mohou v přihlášce navrhnout témata, která je v současné době zajímají. Konference je akreditována pod č.j. MSMT-245/2021-3-158.

Rámcový program

Na konferenci proběhne uvítání prof. Milana Hejného. Účastníci se budou mít možnost zapojit do diskusí u kulatých stolů a do dílen, jejichž témata vybereme na základě preferencí z přihlášek. (např. hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, s talentovanýmii méně zdatnými žáky, práce s pomůckami, …) Bude zde také prostor ke sdílení osobních zkušeností učitelů s výukou.

Jak mohou účastníci přispět
Cílem konference je sdílení zkušeností z praxe

Účastníci konference mohou přispět prezentací zajímavých zkušeností a materiálů ze své praxe. Po předchozí domluvě je možné vedení vlastní dílny v rozsahu jedné hodiny, prezentace nástěnky s žákovskými pracemi, pomůckami apod. nebo i vystoupení v rozsahu dvaceti minut. formou přednášky. V případě, že se budete chtít takto zapojit, napište prosím do přihlášky bližší informace.

Přihlášení

Podrobný program

(ke stažení zde HM2022-program)

9:00 -11:00 Zahájení, prof. Milan Hejný (videozáznam) a přednášky a jeho hostů:

 • Prof. Michael Šebek: Vzdělání pro budoucnost – Roboti a Hejného metoda
 • Prof. Ladislav Kvasz: Principy Hejného metody (aula)

11:10- 12:40 Kulaté stoly – moderovaná diskuze na téma:

 1. Responzivní výuka a HM (formativní hodnocení, sebehodnocení, diferenciace, individualizace, motivace)
  moderují: S. Daňková, T. Kottová, M. Hálová, P. Prokopová Machalová (R216)
 2. Podpora učitele v HM (kolegiální podpora, připravenost učitele pro kvalitní výuku HM, práce s asistentem)
  moderují: D. Moťovská, M. Součková, D. Zenkl (R217)
 3. Finanční gramotnost
  moderuje: A. Dvořáková, L. Rybová (R209)
 4. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči (žáci s SPU i nadaní, individualizace)
  moderují: J. Kamarádová, K. Jůzová, H. Šebková (R210)
 5. E. Začínající učitel a HM 
  moderují: A. Kuřík Sukniak, Š. Ročák (R208)

polední přestávka

13:30 – 14:30 Přednáška:

 • Radim Šíp, Denisa Denglerová: Škola – prostor, čas, výukové obsahy a hodnocení. Co přináší tradice a jak ji můžeme proměňovat v rámci HM či programu Začít spolu? (aula)

14:45-15:45 Pracovní dílny:

 • Hranaté korálky (zobecňování pro 2. st. s výhledem do 3. st.)
  Lektoři: David Zenkl, Kristýna Nižňanská (R208)
 • Finanční gramotnost pro 1. st. ZŠ i MŠ
  Lektorka: Lenka Rybová (R209)
 • Zkušenosti ze vzdělávacích aktivit, práce s videoukázkou (MŠ-1. st. ZŠ)
  Lektorka: Mária Gráfová (slovensky) (R210)
 • Etapy poznávacího procesu ilustrovány na hlavolamu Hanojská věž (1. i 2. st. ZŠ)
  Lektorka: Dagmar Moťovská (slovensky) (R216)
 • Čtenářská gramotnost v matematice a obrázky (od MŠ po 2. st. ZŠ)
  Lektorka: Petra Prokopová Machalová (R217)
 • Slovní úlohy typu singapurské  (1. st. ZŠ)
  Lektorka: Karolína Mottlová (R126)
 • Gradované úlohy (1. i 2. st. ZŠ)
  Lektoři: Anna Kuřík Sukniak, Štěpán Ročák (R128)

16:00 – 17:30 Krátké prezentace se sdílením

 • sekce A (moderuje D. Moťovská) (R208)
 1. Dagmar Moťovská: Jak Hejný přispěl k formování mého hodnotového systému
 2. Jana Kamarádová a Alena Kozderková: Hejného metoda ve výuce dětí s podpůrnými opatřeními různého stupně, sdílení zkušeností z praxe (1. st. ZŠ)
 3. Monika Součková: Spolupráce s asistentem
 • sekce B (moderuje M. Kvaszová) (R209)
 1. Kateřina Jůzová: Práce s nadanými žáky v hodinách matematiky (Příspěvek bude zaměřen na specifika práce se skupinou mimořádně nadaných žáků na 1. st. ZŠ). Budou prezentovány způsoby, které využívám pro obohacování výuky. Účastníkům bude také nabídnuta inspirace ve formě konkrétních témat a úkolů.)
 2. Milena Kvaszová: Interakce mezi učitelem a žákem
 3. František Žák: Jak jsme tvořili mapu pokroků (1. st. ZŠ)
 • sekce C (moderuje J. Slezáková) (R210)
 1. Pavla Ducháčková Chotková: Zvířátka Dědy Lesoně – možnost využití pro propedeutiku zlomků. (Práce s výukovou pomůckou vzniklou na ZŠ Curie. Praktická ukázka. Možnosti dalšího využití dané pomůcky vytvořené na 3D tiskárně.)
 2. Hedvika Šebková: Geometrie na plotě. (1. st. ZŠ)
 3. Darina Jirotková, Jana Slezáková: Rozvoj metakognice prostřednictvím nového typu slovních úloh – Nedokončené strategie

17:35 – 17:55 Závěr a ukončení (aula)

Pořadatelé konference nenesou odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků.