Header Image

Home

6. Setkání s Hejného Metodou

26. 11. 2022 na Pedagogické Fakultě UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

 • 00

  Days

 • 00

  Hours

 • 00

  Minutes

 • 00

  Seconds

Setkání s Hejného metodou 2022

Podrobný program ke stažení zde HM2022-program

Obecné informace
Téma konference a pro koho je určena

6. ročník konference Setkání s Hejného metodou uvítá učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ i studenty. Úvodní přednášku přednese prof. Hejný a jeho host. Program je koncipován tak, aby učitelé dostali příležitost sdílet osobní zkušenosti s vyučováním matematiky Hejného metodou. Sdílení bude probíhat formou krátkých prezentací a diskusí o aktuálních problémech u kulatých stolů. Příkladem témat je testování žáků, hodnocení, práce s talentovanými žáky i se žáky méně zdatnými. Účastníci mohou v přihlášce navrhnout témata, která je v současné době zajímají. Konference je akreditována pod č.j. MSMT-245/2021-3-158.

Rámcový program

Na konferenci proběhne uvítání prof. Milana Hejného. Účastníci se budou mít možnost zapojit do diskusí u kulatých stolů a do dílen, jejichž témata vybereme na základě preferencí z přihlášek. (např. hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, s talentovanýmii méně zdatnými žáky, práce s pomůckami, …) Bude zde také prostor ke sdílení osobních zkušeností učitelů s výukou.

Jak mohou účastníci přispět
Cílem konference je sdílení zkušeností z praxe

Účastníci konference mohou přispět prezentací zajímavých zkušeností a materiálů ze své praxe. Po předchozí domluvě je možné vedení vlastní dílny v rozsahu jedné hodiny, prezentace nástěnky s žákovskými pracemi, pomůckami apod. nebo i vystoupení v rozsahu dvaceti minut. formou přednášky. V případě, že se budete chtít takto zapojit, napište prosím do přihlášky bližší informace.

Přihlášení